In het hol van de leeuw !! In de persruimte van het Arena stadion van Ajax handenschuddend met Feyenoord supporter Koos Bonnert (collega bij  de Academie voor Sportstudies van de Haagse Hogeschool)